Zemin güvenliği, yaşam ve çalışma ortamındaki zeminlerin kayma, takılma, düşme gibi tehlikelere neden olmayacak şekilde tasarlanmasıdır. SGK verilerine göre 2014 yılında 18.389 kişi düz zeminde düşerek iş kazası geçirmiş ve 49 kişi hayatını kaybetmiştir. Düz zeminde düşme nedeniyle meydana gelen kazalar, tüm kazaların yaklaşık %8’lik bölümünü oluşturmaktadır.

Ayrıca ev kazalarının da büyük bir çoğunluğunu düz zeminlerde düşme nedeniyle oluşan kazalar oluşturur. Bu nedenle zemin güvenliği, yaşam ve iş güvenliğini sağlamak adına çok önemlidir.

Tavsiye Yazı: Evde Kayıp Düşmelere Karşı Alınacak Önlemler

Kaygan Zemin Nerelerde Oluşur ?

Kaygan zeminler sıklıkla ıslak alanların yakınlarında oluşur. Ayrıca temizlik, normal olmayan su akıntıları veya mevsim koşulları nedeniyle geçici kaygan zeminler oluşabilir. Kaygan zeminlerin oluşmasına neden olan en büyük etken dekoratif olması amacıyla kaygan malzemeden yapılmış zemin kaplamaları gelir.

Özellikle ülkemizde bir çok işyeri ve bina girişi, kamu kurumlarının koridorları parlak seramik malzeme ile veya mermerle kaplanmıştır ve bu malzemelerin bir çoğunun sürtünme katsayısı çok düşüktür. Bu da zemin ıslandığında buz kadar kaygan olmalarına neden olur.

Kaygan zeminlerin oluşması uygun olmayan drenaj sistemi, sıvı veya toz dökülmüş zeminler veya düzensiz yapılan çalışmaların çoğunlukla yetersiz aydınlatma ile birleşmesi nedeniyle gerçekleşir.

Ayrıca paspas, halı veya karton gibi yere serilen malzemeler de kaygan zemin oluşmasına neden olur.

Kaygan Zeminlerde Alınacak Önlemler Nelerdir ?

Kaygan zeminlere karşı alınacak en etkili önlem, zeminlerin kayganlaşmasına neden olan koşulları ortadan kaldırmaktır. Ancak kaçınılmaz durumların etkisini azaltmak veya insanlara zarar vermemesini sağlamak için alınacak bir çok önlem vardır.

Uyarı Levhaları

Özellikle zemin temizliği sırasında ve sonrasında, zemine su haricinde yağ, mazot veya kimyasal gibi kaygan bir madde döküldüğünde geçici olarak kaygan zeminler oluşur. Geçici kaygan zeminler, tehlike açısından en üst sınırdan değerlendirilmelidir çünkü zeminin kaygan olduğu ortamdaki diğer kişiler tarafından fark edilmesi çok zor ve beklenmeyen bir durumdur.

Bu gibi geçici kaygan zeminler için en hızlı önlem, kaygan zeminin çevresine uyarı levhaları yerleştirmek, alanı diğer kişilerin görebileceği şekilde işaretlemektir.

Kaydırmaz Bant

Zemin özelliği veya bulunduğu alan nedeniyle kaymaya neden olan durumlar olabilir. Bunlara en belirgin örnek olarak merdiven basamaklarını gösterebiliriz. Basamaklarda veya toz vb. etkiler nedeniyle çok sık kayganlaşan zeminlerde kaydırmaz bant kullanılmalıdır.

Ayrıca halı, paspas gibi zemin kaplamalarının altına da kaydırmaz bant veya kaymaz malzeme koyulmalıdır.

Kaymaz Zemin Malzemesi Seçimi

Banyo, mutfak gibi ıslak zeminlerde ve bina girişi gibi dış etkiler nedeniyle sık sık ıslanan zeminlerde kullanılan zemin malzemesi mutlaka kaymaz zemin özelliği taşımalıdır. Günlük hayatta genel kullanım alanlarındaki zeminler için ıslak mekan seramikleri kayma tehlikesini azaltmaktadır ancak daha özel durumlar için zeminde kullanılacak malzemeleri bazı testlere sokmak gerekebilir.

Bunlar; kayma testi, sürtünme katsayısı testi, yüzey pürüzlülük testi, yüzey parlaklık ölçümü, eğik düzlem testi gibi testlerdir.

Zemin Kaplama Kimyasalları

Kaymaya elverişli malzeme ile kaplanmış ancak kaygan zemin oluşan zeminlerde en pratik ve oldukça etkili bir yöntem olarak zemin kaplama kimyasalları kullanılabilir. Bu kimyasal malzemeler, kaygan zemine bağlanarak malzemenin sürtünme katsayısını arttırır ve kaymayı engeller. Piyasada sprey veya solüsyon olarak bulunan bu tür kimyasalları uygulayan firmalar mevcuttur.

Sonuç ve Özet

Kayma, takılma ve düşme riskleri işyeri, ev ve sosyal alanlar için değerlendirmelidir. Kaygan zeminlere karşı alınacak önlemler belirlenirken riskleri kontrol sıralaması ile uygun olarak risklerin azaltılması düşünülmelidir.

  1. Ortadan kaldırma
  2. Yerine koyma,
  3. Mühendislik kontrolleri,
  4. İşaretler/uyarılar ve/veya diğer idari kontroller,
  5. Kişisel koruyucu donanım.

Ayrıca işyeri özelliklerine uygun bir kontrol listesi ile zeminlerin kayganlığı ve kaygan zemin oluşabilecek alanlar düzenli olarak kontrol edilmelidir.